Na festa garateda - de gra a duc!

125 ani Cassa Raiffeisen Gherdëina - Gran festa cun passa 500 persones

 

N ucajion di 125 ani Cassa Raiffeisen Gherdëina iel ai 7 de lugio 2022 unì tenì na gran festa sun plaza de chemun de Sëlva, cun n bel prugram de devertimënt cun n video animà, n teater, l juech dl tresor, na loteria, mujiga y sambënzënza da maië y da bever per duc.  La sëira à scumëncià cun n aperitif dala 5 domesdi y ie jita inant nchin a feter la 11 da sëira.

Lascion rujené la fotos..