Ai 27.04.2014 a Corvara él gnü tignì a Corvara la festa de iubilé por i “125 agn Raiffeisen tla Val Badia”

La Cassa Raiffeisen Val Badia à invié i mëmbri y familiars. Le program à metü man da duman cun la S.Mëssa zelebrada da Siür Andreas Perathoner tla dlijia da Corvara.  La funziun è stada abelida por l’ocajiun dal chor de dlijia da Longiarü. Dedô te salf de Comun por i mëmbri él gnü tignì l’indunada generala ulach al è gnü portè dant le bilanz 2013. Por l’ocajiun é ruvè adarlerch le Presidënt dl Raiffeisenverband Dr. Heiner Nicolussi-Leck che à te sò referat recordé la storia dla Cassa Raiffeisen Val Badia, ulach tl 1889 a Rina nasciôl la prüma Cassa Raiffeisen de Südtirol. La gran meseria che fô te chi tëmps á insigné ala jënt da se mët adüm tl prinzip de solidarité por nes daidé instësc aladô dles idees de Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Te só referat al ince recordé la desfarënzia da na banca cooperativa a na banca a forma de societé de capital. Les Casses Raiffeisen è banches modernes che mëss ince fà ütl por ester stersces söl marcè y garantì insciö cul patrimone stabilité che và a bëgn dla profescionalité di sorvisc y a bëgn dl mëmber y di tliënc'. Implö garantësc les cooperatives Raiffeisen vigni ann en gran bilanz sozial tres contribuc' a uniuns y lies che và insciö a bëgn dles comunités y dla vita di paîsc.

Dô les relaziuns dl Presidënt dla Cassa Raiffeisen Val Badia raj. Alfons Pezzei, dla relaziun da pert dl diretur Dr. Obwegs Hubert y dl Presidënt dl Consëi de control Dr. Verginer Fortunato éssun passà ala litaziun y aprovaziun dl bilanz. Dütes les informaziuns de bilanz è da ciafé tla brosciüra “relaziun ann finanziar 2013”.  

Dô la pert formala dl indunada generala se à düc' i inviés ciafè dan la sënta dla Cassa Raiffeisen a Corvara por la benedisicun y le tradizional tai dla vëta. Les notes solenes dl grup musical “Herum” á abelì l’inaudaziun.  Fora por le 2013 è düt le fabricat gnü restrotoré y ampliè. Sëgn se presënta i locai dla Cassa Raiffeisen a Corvara te na iesta nöia y insciö adatà ciamò deplö por pité ai mëmbri y tliënc' sü sorvisc  bancars. Dô la vijita di locai renoves è düc' invià a marëna tla gran hala da tennis. Por i ghesc' plö pici, suradöt mituns de membri à la Cassa Raiffeisen metü a ji cun tl stadio dla dlacia jüc' dla “scolina salterina”. Chilò gnêl ince pité la poscibilité da pastelné en bel aquilone.

La hala de tennis da Corvara ê arjignada ite por la marëna di passa 1000 ghesc'. Na bona organisaziun y colauraziun anter la Cassa Raiffeisen Val Badia, Comun da Corvara y associaziuns de volontariat desvalies á contribuì che a düc' ti à salpü dër bel podëi marné deboriada tl gran salf dla hala da tenis infornida sö y decorada por la gran festa di “125 agn Raiffeisen tla Val Badia”. Les Uniuns Patrones dla Val Badia à fat söl post turtres da craut y erba, puncerli da pave. La medema uniun à sorví a mesa i passa 1000 ghesc'. Na gran variaziun de dessert a buffet arjigná cà dal Hotel La Majiun à stlüt jö la bona marëna. L’acumpagnamënt musical tla hala è stè garantì dala “Böhmische” da La Ila y dal grup “Pamstiddn Kings”. En giulan particular a: Comun da Corvara, Siür Andreas, chor de dlijia da Longiarü, grup Herum, uniun patrones San Martin, La Val y Badia, Uniun Sport San Ciascian, destödafüch Corvara, destödafüch San Ciascian, Böhmische La Ila, Crusch Blancia Alta Badia. Giulan ince por la disponibilité ala fam. Profunser Pepi y fam. Clementi Willy.